Rijles van 60 minuten€ 40,-
Tussentijdse toets€ 180-
Eerste examen€ 180,-
Herexamen€ 180,-
Nader onderzoek rijvaardigheid€ 220,-
Faalangst examen€ 225,-